Välkommen till CCWebb

En väl beprövad lösning

CC Webb® är en väl beprövad kommunikationslösning för olika typer av fastigheter och organisationer. Användaren av CC Webb® möter ett användarvänligt grafisk gränssnitt som ger en god överblick av den uppkopplade anläggningen. Gränssnittet vilar på ett komplett scadasystem vilket bidrar till en trygg och stabil uppkoppling mot anläggningen via webben. Plattformen används för komplexa fastighetssystem av de största aktörerna i Sverige, exempelvis stora fastighetsbolag.
För mer information: www.jeff.se